Privat Pasningsordning

Pris og betaling

Takster for 2023: 

Forældrenes egenbetaling: 2501,- kr. 

Kommunalt tilskud: 6299,- kr.

Samlet pris: 8800,- kr.

Betalingen til pladsen opkræves månedsvis forud 12 måneder om året; dvs. den 1. i måneden skal hele månedsbeløbet (= 8800,- kr.) stå på min konto (kontonummer er angivet i kontrakten).

Tilskuddet fra kommunen til forældrene udbetales månedsvis forud.
(Tilskuddet udbetales første gang for den måned, hvor den private pasning påbegyndes.)

Tilskuddet bliver udbetalt til den, som står registreret som betaler i kommunens system, Den Digitale Pladsanvisning.

Der ydes søskenderabat, dog ikke hel eller delvis friplads. (nærmere information fås ved kommunens pladsanvisning)

Der ydes ikke tilskud, hvis forældrene holder barsel på barnet, dog må man bruge den sidste måned af sin barsel til selve indkøringen med fuld tilskud. (ved spørgsmål kontakt pladsanvisningen)


Prisen vil hvert år reguleres efter hvad kommunen giver i tilskud. Evt. prisregulering meldes ud mindst 1 måned før det træder i kraft.

OBS!

Tilskuddet falder fra den 1. i den måned barnet bliver 2 år og 9 måneder.
Har I tænkt Jer at Jeres barn alligevel skal fortsætte i min dagpleje, så lad os snakke om mulighederne. Det er vigtigt at I giver besked i god tid, for det er ikke altid sikkert at pladsen ikke allerede er reserveret af et nyt barn.

til sammenligning: 

en plads i kommunal dagpleje koster 3054,- kr.